پیانو دیجیتال سمیک سری S4

پیانو دیجیتال سمیک سری S4

پیانو دیجیتال سمیک سری S4
پیانو دیجیتال سمیک سری S4
پیانو دیجیتال سمیک سری S4

اطلاعات محصول

پیانو دیجیتال سمیک سری S4

مشخصات پیانو

نوع: مدل: رنگ: تعداد پدال: صندلی:
دیجیتال S4 سفید - مشکی - ماهاگونی 3 1