گواهینامه‌ها و افتخارات

گالری پیانو درسا دارای گواهینامه‌ها و افتخارات مختلف از سوی کمپانی پیانو سمیک کره جنوبی است که به عناوین مختلف به پیانو درسا اهدا گردیده است.

Samick
Samick
Piano
Best Performance
Best Performance
in Piano sales
2 Consecutive years
2 Consecutive years
Million dollar award
Platinum Award
Platinum Award
Dorsa Nava co
Million Dollar Award
Million Dollar Award
Dorsa Nava co
Million Dollar Award
Million Dollar Award
Dorsa Nava co
Best Performance Award
Best Performance Award
Dorsa Nava co
Best Performance Award
Best Performance Award
Dorsa Nava co
Samick
Samick
Dorsa Nava co
Award
Award
Best Performance
Millenium Award
Millenium Award
Dorsa Nava co
گواهینامه
نمایندگی انحصاری پیانو سمیک
گواهینامه
کوک و رگلاژ
گواهینامه
نمایندگی انحصاری پیانو سمیک
گواهینامه کوک و رگلاژ
از کارخانه سمیک
گواهینامه اصالت قطعات
ساخت کره جنوبی
لوح تقدیر
شرکت درسانوا